December 21

96TH ANNIVERSARY

CHESS FEVER

SHAKHMATNAYA GORYACHKA

Directed by Vsevolod Pudovkin, Nikolai Shpikovsky
USSR 1925
Comedy, Short
28 min

Birthdays soon: